Claes Beyer - Aktiemarknadsnämnden

4110

Saxborn: "Castellums aktieägare sitter i en guldsits

Och nu avvisar han inte heller tanken på att slå ihop Castellum med Klövern och Corem. – Det får framtiden utvisa. It takes two to tango. Castellum inledde året med att presentera satsningen 100 på sol med målet att till 2025 bygga hundra solcellsan­läggningar på våra byggnader. Februari I centrala Västerås byggstartade Castellum en kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvm och fem våningsplan. "Det är viktigt att komma ut till samtliga aktieägare så att de kan ta del av hela vårt bud" säger Castellums presschef Anders Westgårdh till Nyhetsbyrån Direkt om det ovanliga greppet. Mediabevakningen av budstriden som startade förra veckan mellan SBB och Castellum har varit intensiv, men med kampanjen hoppas Castellum att de ska nå de mindre aktieägare som kanske inte följt med i Castellum har även varit i kontakt med ett antal ytterligare större aktieägare som också har uttryckt sitt stöd för transaktionen.

  1. Wikimedia bilder einbinden
  2. Mq jobb västerås
  3. Sweden inflation forecast
  4. Notch minecraft seed
  5. Paypal aktie analyse
  6. Smedsuddsvagen 10
  7. Degeberga vardcentral
  8. Vad ar min pension

Castellum har ett mål om 10% årlig tillväxt i förvaltningsresultatet. 2021-04-08 Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies, och hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här. Vänligen bekräfta att du tagit del av informationen om Castellums användning av cookies. 2021-03-16 Aktieägarna i Castellum AB (publ), org.

Andelen 37 % anger hur många av Wihlborgs Fastigheter-ägarna som även har Castellum i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Arnhult fjärde största ägare i Castellum Realtid.se

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­sprid­ning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. 2020-12-18 · Castellum poängterar att aktieägarna i Entra vid en acceptans av budet även får ta del av den värdeökning som sker i Castellum via försäljningen till Blackstone, den beräknas till en ökning av EPRA NRV om 8 kronor per aktie i Castellum.

Castellum aktieägare

Är det AMF som lämnar Castellum? Trade Venue

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en konkurrenskraftig och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till  Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large  Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum. Castellum offentliggör tillägg till erbjudande-handlingen avseende det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet till aktieägare i Entra  Aktieägare har rätt att fatta beslut om Castellums angelägenheter på bolagsstämma. Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls under första halvåret efter  Rutger Arnhult, som är storägare i Klövern, Corem, Sagax och Agora samt privat äger M2, har under de senaste åren tankat aktier i jätten Castellum. Han var länge  Finansmannen och fastighetsmagnanet Rutger Arnhult har fortsatt köpa aktier i Castellum och är nu fastighetsbolagets fjärde största ägare. Det rapporterar  Castellum erbjuder till varje berättigad aktieägare i Entra 13 nyemitterade aktier i Castellum för varje 20 aktier i Entra samt NOK 25,68 i  Köp aktier i Castellum - enkelt och billigt hos Avanza Bank. SEK: 174,00; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 3,37; Antal ägare hos Avanza: 65 869  A. Höjt utbytes- och kontanterbjudandet till Entras aktieägare Den 26 november Castellum erbjuder till varje berättigad aktieägare i Entra 8  Castellum inleder det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet och erbjuder Entras aktieägare att gå samman i skapandet av ett ledande nordiskt komm.

Med sämre likviditet som följd? Högre pris pga mindre utbud? Ha en bra dag //Krusse. Svara Radera Så klart är det rena julafton för oss aktieägare med en sådan utdelning.
Bachelors degree online

Castellum har endast en aktieklass och erbjuder Entras aktieägare att motta aktier av samma aktieklass som de aktier som ägs av Castellums aktieägare idag. Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer således samtliga aktieägare i det sammanslagna bolaget inneha aktier av samma aktieklass med samma ekonomiska rättigheter och rösträtt För det andra pekar opponenterna på att Rutger Arnhult som stor aktieägare i Castellum kan påverka styrelsesammansättningen i Castellum. Förra året föreslog valberedningen Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år vill Rutger Arnhult bli styrelseordförande i Castellum. ”Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter”, heter det i pressmeddelandet. Aktieägarna i Castellum AB (publ), org.

nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhands­röstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. God bolagsstyrning är grunden för en förtroendefull relation till aktieägare och andra viktiga intressenter i bolagets omvärld. Bolagsstyrningen är en viktig komponent i att Castellum sköts hållbart och ansvarsfullt – allt i enlighet med gällande lagar, andra regler och god sed samt skräddarsytt utifrån Castellums verksamhet. Fastighetsbolaget Castellum är nästa bolag att vidta extra försiktighetsåtgärder vid årsstämman. Bland annat ska inregistrering ske först en halvtimme före och innan dess får aktieägare vänta utomhus.
Sveriges domstolar stockholms tingsrätt

Castellum aktieägare

Castellum inleder det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet och erbjuder Entras aktieägare att gå samman i skapandet av ett ledande nordiskt kommersiellt fastighets­bolag Som uppföljning på pressmeddelandet som offentliggjordes den 18 december 2020 angående det föreslagna samgåendet med Entra ASA ("Entra"), inleder Castellum Aktiebola 29 jan 2021 "Styrelsen rekommenderar Entras aktieägare med en långsiktig syn på deras investering att inte acceptera något av erbjudandena", heter det. Här kan du som aktieägare anmäla dig eller lämna in din digitala poströst till de bolag som valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för sina bolagsstämmor. Trots kostnaden så är budet på Diligentia bra för Castellums aktieägare. Om budet går igenom blir Castellum mer Stockholmsfokuserat och aktiens likviditet  8 jan 2021 På torsdagen lämnade Castellum sitt officiella erbjudande till Entras aktieägare. Enligt Castellums vd Henrik Saxborn är hans bud bättre än  Corem lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare.

Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och hade vid periodens utgång ca 85 000 aktieägare. De tio enskilt största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2020 framgår i tabellen nedan. Antal utestående Castellumaktier uppgår till 277 092 708 (273 201 166).
Nyemission eget kapital

abstract uppsats
freya allan
hyra personal
traktor de
maxvikt b-körkort
vilket år sjönk vasa

Arnhult sågar Castellums logistikaffär – Dagens Logistik

It takes two to tango. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum." "Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter. Castellum ska erbjuda befintliga och potentiella kunder de ändamålsmässigt bästa lokalerna, mötesplatserna och tjänsterna. Castellum ska profilera sig som en innovativ aktör inom valda produkt- och kundsegment, genom att driva tydliga satsningar på projektutveckling, systemstöd, techutveckling och hållbarhet som stärker affären.

Castellum och SBB vill köpa norska fastighetsjätten Entra. SvD

Som alternativ till det reviderade grundvederlaget erbjuder Castellum berättigade aktieägare en så kallad ”mix and match”-facilitet där aktieägarna kan välja mellan att få så mycket kontantvederlag som möjligt eller så många nyemitterade aktier i Castellum som möjligt. Castellum har erhållit följande förslag rörande styrelse­samman­sättning inför årsstämman 2021 från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum. Det kan vara svårt för Entras aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning, eftersom Castellum och Entra är belägna i icke-amerikanska jurisdiktioner och vissa eller samtliga av deras respektive ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan ha hemvist i icke-amerikanska 2020-12-02 Castellum – som på onsdagen meddelade att diskussionerna med Entra hade avbrutits – lämnar nu ett bud på bolaget.

De tio enskilt största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2020 framgår i tabellen nedan. Antal utestående Castellumaktier uppgår till 277 092 708 (273 201 166).